April 2019 - SAMSON AGRO lancerer ny nedfælder

SAMSON AGRO A/S i Viborg kan til den kommende sæson føje en helt ny type nedfælder til redskabsprogrammet – ”SAMSON Strip-Till”. SAMSON Strip-Till er udviklet til nem og effektiv placering af gylle i rækkeafgrøder.

Spar startgødningen med SAMSON Strip-Till

Med den nye SAMSON Strip-Till bliver det nu muligt ikke kun at reducere den mineralske startgødning, men også få et effektivt værktøj til at overholde de nye fosforregler og opretholde et højt udbytte.

SAMSON Strip-Till består af flere arbejdsgange i én nedfælder, som laver et præcist stykke arbejde med at placere gyllen. Strip-Till’en er bl.a. udstyret med integrerede skær på en ”jord til jord” fronttromle, rensehjul og en unik parabelskærstand, som løfter jorden op og laver en V-formet åbning i jorden, hvor de specialudviklede gylledyser placerer gyllen i to strenge i 20-30 cm dybde, hvorefter disc’en lukker jordoverfladen igen.

Den præcise gylleplacering laver et perfekt såbed til fx majs med mindre ukrudt.

”Med den nye SAMSON Strip-Till kan vi nu tilbyde den professionelle bruger en nedfælder, som sikrer høj kapacitet og opretholdelse af høje udbytter på marken uden mineralsk startgødning” siger Niels Haubjerg, Produktchef for gylleteknik hos SAMSON AGRO.

Det er bl.a. nye fosforregler, der har betydet en stigende interesse for at kunne reducere brugen af mineralsk startgødning til fx majs.

Fleksibel nedfælder

SAMSON Strip-Till kan bruges i varierende underlag fx pløjet jord, stubmark m.m. Placeringen af gyllen er altid præcis.

SAMSON Strip-Till’en har flere forskellige indstillingsmuligheder. Parallelogram-ophænget sikrer fx en præcis dybdestyring af hver enkelt række. Således placeres gyllen altid i den forudindstillede højde, ligesom de specialudviklede gylledyser nemt kan indstilles og placeringen af gyllestrengene tilpasses.

SAMSON AGRO lancerer den nye SAMSON Strip-Till til kommende sæson og den kan købes hos Samson Agrolize til levering fra efteråret.

Foto 1:
Den nye SAMSON Strip-Till.

Foto 2:
Specialudviklede dyser med integrerede gylleslanger placerer gyllen præcist efter tanden. Dyserne kan nemt indstilles og placeringen af gyllestrengene tilpasses.