September 2023 - SAMSON GROUP A/S – den gode udvikling fortsætter

På trods af usikkerheder i landbrugssektoren i Europa leverer SAMSON GROUP A/S et solidt årsresultat. På koncernens hovedmarkeder i EU er der vedvarende fokus på udnyttelse af næringsstofferne i naturgødningen og reduktion i emission af klimagasser. Både landbrugsmæssigt og politisk er der velvilje til at investere i SAMSON GROUPS A/S’ tekniske løsninger, der minimerer udvaskning af næringsstoffer samt emission af klimagasser i udbringningen på mark. På den baggrund lykkes det koncernen med en målrettet indsats at lande endnu et godt resultat for regnskabsåret 2022/23.

SAMSON GROUP A/S’ nettoomsætning udgør således for regnskabsåret 2022/23 1.154,9 mio. kr. mod 1.094,6 mio. kr. året før, svarende til en vækst på 5,5 %. Resultatet før skat lander på 106,9 mio. kr. En stigning på 31,9 mio. kr. sammenlignet med sidste år. Koncernens egenkapital er øget fra 282,4 mio. kr. til 354,7 mio. kr.

Styr på produktprogrammet

”At vi endnu engang kommer ud af et regnskabsår med så flot et resultat skyldes bl.a. at vi investerer ret tungt i produktudviklingen og har formået at udvikle et komplet produktprogram til at løse opgaven med at reducere udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet og klimagasudledningen fra udbringning af naturgødning på mark. Det stiller SAMSON GROUP A/S stærkt i distributionsleddet og hos en voksende gruppe animalske producenter i EU” udtaler CEO for SAMSON GROUP A/S, Lars Henriksen.

Fremtiden er grøn

Ambitionen er fortsat via organisk vækst og opkøb at konsolidere SAMSON GROUP A/S som Europas førende producent af maskiner og udstyr til udbringning af naturgødning på mark.

Et andet vigtigt konkurrenceparameter for SAMSON GROUP A/S er de nye EU-typegodkendelser på landbrugskøretøjer, som for alle producenter i branchen fremover bliver en grundlæggende forudsætning for salg af maskiner på tværs af alle EU-landene:

”Med baggrund i stadig strammere gødningslove på tværs af EU’s store landbrugslande samt kravet om EU vejgodkendelser forventes en konsolidering i branchen og der skal SAMSON GROUP A/S være med” udtaler bestyrelsesformand i SAMSON GROUP A/S Christian Junker.

Forventningerne til 2023/24 tager afsæt i en europæisk landbrugsmaskinbranche der generelt er presset, men hvor segmentet maskiner til udbringning af naturgødning forventes at gå mod strømmen pga. klimadagsordenen. SAMSON GROUP A/S arbejder ud fra et salgsmæssigt nogenlunde normalt år i 2023/24 med geografiske forskydninger. I Skandinavien og Tyskland forventes der fortsat fremgang, mens salget i Frankrig opretholdes på nuværende niveau. Der er et entydigt forbehold relateret til salgsvolumener i Polen og lande i nærområdet af Ukraine.