September 2021 - SAMSON GROUP A/S fortsætter succes og investerer yderligere i bidrag til landbrugets grønne omstilling

SAMSON GROUP A/S, europæisk førende indenfor miljørigtig udbringning af naturgødning på mark sætter endnu engang omsætningsrekord i den netop offentliggjorte årsrapport 2020/21.

SAMSON GROUP A/S er specialiseret indenfor udbringning af naturgødning og er europæisk ledende aktør med egen udvikling, fremstilling og salg af gyllevogne, slangebomme og nedfældere samt fastgødningsspredere. Alle tidligere omsætningsrekorder bliver slået med de to komplementære brands SAMSON og PICHON.

Vejen er dermed lagt for yderligere investeringer og optimeringer i produkter, markeder og organisation.

Bedste resultat nogensinde

SAMSON GROUP A/S’ omsætning udgør således for regnskabsåret 2020/21 745,2 mio. kr. mod 672,5 mio. kr. i 2019/20, svarende til en vækst på 10,8%.

Resultatet efter skat lander på 38,4 mio. kr. En stigning på 11,7 mio. kr. sammenlignet med sidste år. Resultatet forrenter egenkapitalen med 20,0%. Koncernens egenkapital er øget fra 177,7 mio. kr. til 206,1 mio. kr.

Administrerende direktør for SAMSON GROUP A/S, Lars Henriksen, er tilfreds med resultatet:

”Vi er godt på vej med et konsolideret produktprogram for SAMSON og PICHON, som samlet set giver SAMSON GROUP A/S mulighed for at være markedsledende i Europa på landbrugets efterspørgsel på innovative, miljørigtige kvalitetsløsninger til udbringning af naturgødning på mark. Det ser vi effekterne af nu med to brands, som står utroligt stærkt på vigtige europæiske markeder med dyreintensive områder.”

Investeringer i fremtiden

SAMSON GROUP A/S har igen i dette regnskabsår investeret betydeligt i udvikling af produktporteføljen og tekniske løsninger, som først og fremmest skal skabe værdi for slutkunderne, men også er et aktivt bidrag til den grønne omstilling via maksimering af udnyttelsen af næringsstofferne i det økologiske kredsløb samt minimering af emissioner af klimagasser. Herudover er der investeret i organisations- og markedsudvikling med det mål også at stå stærkt i fremtiden.

Det har i regnskabsåret bl.a. resulteret i den nye SAMSON PG II Genesis gyllevogn, som SAMSON har udviklet i tæt samarbejde med slutbrugere, landmænd og maskinstationer, samt en ny nedfælder, SAMSON TS. For PICHON er der i regnskabsåret udviklet to nye gyllevogns-modeller samt faceliftet på PICHONs sprederserie.

Organisatorisk har SAMSON GROUP koncernen i regnskabsåret investeret i øget digitalisering på tværs af fabrikantselskaberne samt styrket HR-kompetencen i koncernen for også i fremtiden at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere:

”Vi har rundet knap 500 ansatte i regnskabsåret 2020/21. SAMSON GROUP A/S’ selskaber skal være gode og attraktive arbejdspladser for de mange dygtige medarbejdere, vi allerede har i dag, ligesom vi også skal være i stand til at tiltrække de rigtige medarbejdere fremover. Den nye HR-funktion skal videreudvikle, definere og føre en ny ambitiøs HR-strategi ud i praksis, herunder med fokus på rekruttering og talentudvikling samt generel organisations-, medarbejder- og lederudvikling samt bistå ved kulturforandringsprocesser” tilføjer Lars Henriksen.

Samson Agrolize i fortsat positiv udvikling

Der lyder også særdeles gode takter fra det danske handelsselskab i SAMSON GROUP A/S, Samson Agrolize A/S, som siden 2016 har varetaget salg og service af produktprogrammet i Danmark. De når i årsrapporten også en ny rekord for resultatet og cementerer sig dermed som en særdeles stærk maskinhandler, der er tæt på kunderne både i salgs- og serviceleddet.

Efter regnskabsårets afslutning har SAMSON GROUP A/S overtaget aktiviteterne i GØMA A/S. Det skete den 10. september 2021 og i den forbindelse udtaler bestyrelsesformand Christian Junker:

”Hensigten med købet af aktieposten er naturligvis at konsolidere GØMA A/S og Samson Agrolize A/S til en endnu stærkere forhandlerorganisation med fuld fokus på salg af udbringningsteknikker til naturgødning. Der er rigtig mange synergier mellem GØMA A/S og Samson Agrolize A/S og dem glæder vi os til at tilbyde vores kunder. Geografisk virkeområde vil primært være Danmark, Sverige og Norge.”

SAMSON GROUP A/S kort

SAMSON GROUP A/S består i dag af fabrikantselskaberne SAMSON AGRO A/S (DK), SAMSON AGRO SASU (FR) og SAMSON AGRO Sp.z o.o. (PL) samt handelsselskabet Samson Agrolize A/S, som varetager salg og service af koncernens brands i Danmark. I det kommende regnskabsår er GØMA A/S ligeledes et helejet datterselskab af SAMSON GROUP A/S.

SAMSON koncernen har sin oprindelse og er grundlagt i Tange ved Viborg i 1943. I 1999 opkøbt af den lokale Viborg-erhvervsmand, Ove Glerup, som i år 2000 føjede yderligere tre danske gyllevogns- og sprederproducenter, SAK, JOS og UM, til og dermed konsoliderede en stor del af den danske gyllevogns- og møgsprederbranche i ét stærkt brand i en virksomhed med internationalt potentiale. 

I 2005 blev en helt ny fabriks- og administrationsbygning taget i brug i Viborg, hvor al ekspertise og produktion blev samlet under ét tag.

I 2016 kom Samson Agrolize A/S til og i 2018 udvidedes fabriks- og administrationsbygningen med to nye haller og et nyt værksted til Samson Agrolize, så Viborg-fabrikken i dag råder over i alt ca. 2,5 hektar overdækket areal.

I starten af januar 2019 overtog SAMSON GROUP A/S aktiviteterne i fransk/polske PICHON Industries, som med deres komplementere produktprogram gjorde SAMSON GROUP A/S til Europas største producent af gyllevogne. 

I 2021 blev også den viborgensiske gyllevognsproducent GØMA A/S en del af SAMSON GROUP A/S. 

SAMSON GROUP A/S ejes i dag af familien Glerup.