November 2022 - OPTI-SENSOR : innovation inden for analyse af fast naturgødning

Samson Group udvikler den første NIR-sensor (nær-infrarød) til måling af tørstofniveauet og NPK-værdierne i fast organisk gødning (staldgødning, kompost osv.) i realtid.

EPSOLYS: Samarbejdsprojektet bag Opti-Sensoren

Det oprindelige projekt, som Samson Group, INRAE og Photon Lines stod i spidsen for, havde til formål at udvikle et integreret spektroskopisystem til kvantificering af næringsstofferne, der er indeholdt i staldgødning. Dette tværfaglige projekt forenede de enkelte parters erfaringer og stærke sider:

- INRAE hjalp med at opbygge databasen ud fra 500 organiske stoffer indsamlet fra forskellige husdyr.
- Photon Lines udviklede sensoren.
- Samson Group fastlagde driftsbegrænsningerne og monterede sensoren på maskinen.

Opti-Sensor: En kompakt og autonom indlejret sensor

Opti-Sensoren er indbygget i sprederens sidepanel. Den bruger nær-infrarød spektroskopi, en metode med dokumenteret baggrund i landbruget, især i forbindelse med NIR-sensorer til gylle. Der tages prøver på regelmæssig basis. Resultaterne sammenlignes med EPSOLYS-databasen og medvirker til bestemmelse af andelen af tørstoffer og ammoniak-kvælstof samt kulstof, fosfat og kalium i fast staldgødning. Skærmen i førerhuset viser målingen i realtid.

Endnu større præcision ved spredning af fast organisk gødning

Staldgødning er meget heterogent, hvilket indtil nu har gjort det umuligt at garantere en ensartet spredning. En kvantitativ analyse af næringsstofferne vil i sidste ende gøre det muligt at kontrollere spredningen af en af bestanddelene efter behov. Takket være Opti-Sensoren vil operatøren kunne udnytte organisk gødnings potentiale fuldt ud. Den vil forhindre over- og underdosering med en tilførsel, der er kontrolleret på hver eneste hektar. Denne innovation vil reducere omkostningerne til handelsgødning, hvorved miljøindvirkningerne af spredearbejdet minimeres.

EPSOLYS-projektet støttes af regionen Bretagne og FEDER.