Januar 2019 - SAMSON GROUP overtager PICHON Industries

Med virkning fra i dag, fredag d. 4/1-2019, overtager SAMSON GROUP aktiviteterne i PICHON Industries. PICHON Industries producerer et bredt udvalg af gyllevogne, redskaber og møgspredere på to fabrikker i henholdsvis Frankrig og Polen.

Øget miljøfokus og konsolidering af industrien

Med et øget fokus på udnyttelsen af naturgødning i hele Europa har familien bag SAMSON i Viborg, familien Glerup, ønsket at udvikle SAMSON yderligere, til at blive den førende europæiske spiller inden for udbringning af naturgødning. Med overtagelsen af PICHON Industries bliver SAMSON GROUP Europas største producent af gyllevogne. ”De to virksomheder komplimenterer hinanden rigtig godt både hvad angår produkter, produktionsfaciliteter og geografisk distribution”, siger SAMSON AGROs adm. dir. Lars Henriksen.

Det øgede fokus på udnyttelse af naturgødning skubber til den teknologiske udvikling hos producenterne. ”En udvikling, der uden tvivl vil fremskynde en konsolidering af producenter for at sikre den økonomiske styrke, der er nødvendig for at opretholde et højt innovativt niveau i produktudviklingen. Med overtagelsen sætter SAMSON GROUP sig i en meget stærk position til fremtiden” siger Christian Junker, bestyrelsesformand i SAMSON GROUP.

De to brands og deres produktportefølje supplerer hinanden på fornemmeste vis. Produkterne fra fabrikken i Viborg retter sig fortrinsvis til maskinstationer og store animalske producenter med stort fokus på effektivitet og udbringningskapacitet. PICHONs produkter er fortrinsvis udviklet til mindre og mellemstore landbrug samt mellemstore maskinstationer. Dette udmærker sig ved at PICHON producerer gyllevogne fra 5 m3 op til 30 m3 baseret på vakuumteknik til fyldning, mens SAMSON starter sit program ved 16 m3 og går op til 35 m3 baseret på hhv. centrifugalpumpe og sit unikke ejektor-fyldesystem. På møgspredersiden tegner der sig et lignende billede. Her starter PICHON ved 8 m3, mens SAMSONs nyudviklede US serie går helt op til 40 m3.

Tre fabrikker i tre lande

SAMSON i Viborg har igennem en årrække øget sin omsætning og styktal, hvilket har betydet at fabriksfaciliteterne i Viborg indenfor en overskuelig fremtid vil være i kapacitetsmæssige udfordringer. Med overtagelsen af PICHON Industries’ fabrikker i Frankrig og Polen kan de kommende kapacitetsudfordringer i Viborg løses. Både fabrikken i Frankrig og i Polen har kapacitetsmæssigt overskud. Fabrikken i Frankrig er kun få år gammel og fabrikken i Polen gennemgribende renoveret indenfor de seneste få år. ”Hvordan synergier og kapacitetsbalancen på tværs af de tre fabrikker bedst kan udnyttes, skal undersøges i den kommende tid” siger adm. dir. hos SAMSON AGRO, Lars Henriksen.

Produkt til alle

Med produkterne fra de to brands etableres en endnu uset produktportefølje. Fremover vil SAMSON GROUP være full-line producent af gyllevogne, redskaber og møgspredere samt mixere til alle kategorier af animalske producenter og maskinstationer i Europa.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Adm. dir. SAMSON AGRO, Lars Henriksen: +45 29 69 66 88

Bestyrelsesformand i SAMSON GROUP, Christian Junker: +45 20 30 51 01