September 2020 - SAMSON GROUP A/S sætter omsætningsrekord

SAMSON GROUP A/S førende producent indenfor gyllevogne, slangebomme og nedfældere samt fastgødningsspredere til miljørigtig udbringning af naturgødning kan præsentere endnu en omsætningsrekord i den netop offentliggjorte årsrapport 2019-20.  

Siden 4. januar 2019 indgår to nye selskaber i henholdsvis Frankrig og Polen som datterselskaber i SAMSON GROUP A/S, som henholdsvis SAMSON AGRO SASU og SAMSON AGRO S.p.z o.o.

Derudover består gruppen af SAMSON AGRO A/S og Samson Agrolize A/S.

SAMSON GROUP A/S formår i regnskabsåret at slå alle tidligere omsætningsrekorder med produktion og markedsføring af de to brands SAMSON og PICHON.  

Stærk markedsposition i Skandinavien, Tyskland, Frankrig og Polen samt vækst på udvalgte eksportmarkeder 

SAMSON GROUP A/S’ omsætning udgør således for regnskabsåret 2019-20 672,5 mio. kr. mod 501,5 mio. kr. i 2018-19, svarende til en vækst på 34%. Væksten skyldes stor fremgang for både SAMSON og PICHON.  

Resultatet før skat lander på 35,2 mio. kr. En stigning på 11,6 mio. kr. sammenlignet med sidste år. Resultatet forrenter egenkapitalen med 16,3%. Koncernens egenkapital er øget fra 151,0 mio. kr. til 177,7 mio. kr.

Administrerende direktør for SAMSON GROUP A/S, Lars Henriksen, er tilfreds med resultatet:

”Integrationen af SAMSON AGRO SASU og SAMSON AGRO S.p.z o.o. i SAMSON GROUP A/S har været en væsentlig ledelsesmæssig aktivitet i regnskabsåret, herunder konsolidering og reorganisering af salgsorganisation og forhandlerstrukturer for henholdsvis SAMSON og PICHON samt etablering af konsoliderede indkøbsaftaler for fælles leverandører på tværs af fabrikantselskaberne.

Vi har haft fokus på udvikling og etablering af et konsolideret produktprogram tilpasset både animalske producenter, maskinfællesskaber og maskinstationer i Europas dyreintensive regioner med henblik på yderligere vækst på vores hovedmarkeder i Skandinavien, Tyskland, Frankrig og Polen samt på udvalgte eksportmarkeder.

Vi er stolte over igen i år at kunne præsentere så flot et resultat. Et resultat som i høj grad er bundet op på vores dygtige medarbejdere, som med deres stærke produkt- og branchemæssige erfaring samt indgående viden om agronomi hver dag har afgørende betydning for, at vi kan tilbyde de rette produkter til løsning af kundernes kerneopgave. Vi er inde i en meget positiv udvikling i gruppens selskaber” siger administrerende direktør for SAMSON GROUP A/S, Lars Henriksen, om resultatet.

SAMSON GROUP har bl.a. med den nye ”PICHON SV16” lanceret den første, standardiserede gyllevogn i PICHONs produktprogram. Med klare snitflader på den modulopbyggede platform findes der nu en gyllevogn, som er tilpasset overgangsfasen og implementeringen af de nye gødningslove i Frankrig. Produktet er forberedt til de udbringningsteknikker som påkræves fremadrettet. Modulopbygningen sikrer let og fejlfri ordreindgang og markedets hurtigste leveringstider på en kundetilpasset gyllevogn præcis som det har været praktiseret for SAMSON-produkter i årevis.

Verdensmål og grøn omstilling

Nye nationale gødningslove i Europas store landbrugslande kalder på fortsat betydelige investeringer fra landbruget for at imødekomme de meget forskellige opbevarings- og udbringningsmetoder samt dyrkningstraditioner på tværs af Europas landbrugslande.

Bestyrelsesformand for SAMSON GROUP A/S, Christian Junker, udtaler:

"FN’s Verdensmål indgår som helt naturlige elementer i SAMSON GROUPs forretningsmodel. SAMSON GROUP har fokus på at bidrage til bæredygtig animalsk produktion via miljørigtig udbringning af naturgødning. Særligt udnyttelsen af næringsstoffer, den reducerede belastning af vandmiljøet og klimagasudledningen arbejder virksomhedernes medarbejdere målrettet med hver dag.

Resultaterne af produkt- og selskabsudviklingen som ses i årsregnskabet 2019-20 samt en fordobling af omsætningen fra 2017-18, hvor PICHON endnu ikke var en del af gruppen, til 2019-20 viser en meget tydelig realisering af synergier. SAMSON GROUP er særdeles godt rustet til at indtage rollen som Europas førende producent af maskiner til netop effektiv og bæredygtig udbringning af naturgødning”.

Samson Agrolize i fortsat positiv udvikling

Handelsselskabet i SAMSON GROUP A/S, Samson Agrolize A/S, som siden 2016 har varetaget salg og service af produktprogrammet i Danmark, er også i fortsat positiv udvikling som en stærk maskinhandler, der er tæt på kunderne både i salgs- og serviceleddet.

Fremtidig økonomisk udvikling

Stramninger af gødningslovene i EU’s store landbrugslande øger efterspørgsel efter effektive miljørigtige maskiner og redskaber til udbringning af naturgødning, hvilket bevirker at der også forventes en vækst i såvel omsætning som indtjening i det kommende år.

Spredning af COVID-19 på koncernens hovedmarkeder har ikke påvirket efterspørgslen af koncernens produkter. Udvidet lagerføring samt fleksibel produktionsplanlægning har opretholdt rettidig levering af koncernens produkter til slutkunderne. Forventningen er at en eventuel anden-bølge vil have samme effekter på koncernen, som første-bølgen har haft. Spredningen af afrikansk svinepest til flere EU lande herunder Tyskland vækker bekymring.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Adm. dir. SAMSON GROUP A/S, Lars Henriksen: +45 29 69 66 88

Bestyrelsesformand i SAMSON GROUP A/S, Christian Junker: +45 20 30 51 01 

Foto 1: Adm. dir. Lars Henriksen (tv.) og bestyrelsesformand Christian Junker, her på fabrikken i Viborg, er tilfredse med årets resultat.

Foto 2: Den nylancerede PICHON SV16 udgør første skud på et standardiseret produktsortiment hos PICHON.