Oktober 2018 - Automatisk højderegulering af SAMSONs SHB4 slæbeslangebom

Der præsenteres en Preview version af denne feature på Agromek. Der er ikke flere sæt tilbage til kommende sæson.

SAMSON AGRO er ved at udvikle en automatisk højderegulering af SHB4 slæbeslangebommen, der kontinuerligt måler og korrigerer højden på slæbeslangebommen i forhold til en indstillet højde. Vingerne på SHB4 bommen er reguleret uafhængigt af hinanden både over og under niveau. Dermed kan det sikres, at slangerne altid rører jordoverfladen, og at gyllen lægges ud i smalle striber med mindst mulig overflade og dermed mindst mulig fordampning af ammoniak, selvom terrænet er ujævnt. Gyllen plaskes ikke lige ud fra en stor højde – med en øget overflade på gyllen i striberne og en øget fordampning af ammoniak til følge.

Der undgås skader på bommen, da den automatiske højderegulering altid sørger for, at kun slanger og ikke selve rammen på bommen rører ved jordoverfladen.

Det er en stor aflastning for chaufføren, at han ikke længere selv skal regulere højden på bommen manuelt, mens han kører gyllen ud. Det sker automatisk, så han kan koncentrere sig om de andre ting, der skal til for at opnå en optimal gylleudlægning.

SAMSON AGRO har fået to stjerner for denne produktnyhed på Agromek.

To ultralydssensorer og nyeste SlurryMaster 8000   

Den nye SHB4 36 meter slæbeslangebom, som blev lanceret på Agromek i 2016, er blevet forsynet med to ultralydssensorer. En på hver vinge. De sidder ved 30 meter arbejdsbredde. De måler kontinuerligt højden fra rammen på slæbeslangebommen til jordoverfladen. Disse data sendes til SlurryMaster 8000, som styrer og korrigerer højden, hvis det er nødvendigt. Indstilling af højden foregår nemt og enkelt på skærm og joystick. Den automatiske højderegulering kan selvfølgelig også sættes ud af funktion i kortere eller længere tid. 

En uundværlig feature til fremtidens slæbeslangebom

Det er en helt ny mulighed at kunne vælge automatisk højderegulering af en slæbeslangebom. SAMSON AGRO har prioriteret udviklingen af denne feature, da virksomheden mener, fremtidens slæbeslangebomme vil være forsynet med automatisk højderegulering, da det i høj grad effektiviserer udkørslen af gylle. Samtidig kan vingerne på SHB4 slæbeslangebommen reguleres uafhængigt af hinanden samt både over og under niveau, hvilket giver en meget fleksibel, automatisk højderegulering af SHB4 bommen

Foto 1

To ultralydssensorer måler kontinuerligt højden fra rammen af SHB4 slæbeslangebommen til jordoverfladen. Den nyeste version af SlurryMaster 8000 styrer og korrigerer herefter højden, hvis den ikke svarer til den ønskede.

Foto 2

Ultralydssensorerne i den nye automatiske højderegulering af SHB4 slæbeslangebommen fra SAMSON AGRO.