Oktober 2018 - SHB4 30 meter slæbeslangebom på vej fra SAMSON AGRO

SAMSON AGRO er ved at udvikle en SHB4 30 meter bom. Det er første gang, at der kommer en slangebom på markedet, der tilbyder så meget fleksibilitet og kan benyttes på så mange forskellige plejesporsafstande.

Til forskel fra SHB4 36 meter slæbeslangebommen, der blev præsenteret på Agromek 2016, kan vingerne på den nye SHB4 30 meter bom fra SAMSON AGRO skråtstilles, så der kan laves en trinløs indstilling af en arbejdsbredde på 27 eller 28 meter. Den nye 30 meter bom kan også køre med 18, 24 og 30 meter arbejdsbredde. Til den kommende gyllesæson bliver den nye bom kun produceret i et begrænset stykantal. Den nye SHB4 30 meter bom har fået to stjerner på Agromek.

Passer til et 3 eller 4 meter plejesporsystem

Vingerne på den nye SHB4 30 m bom kan skråtstilles under kørslen. Dermed kan der laves en trinløs indstilling af arbejdsbredden på 27 eller 28 meter, så det passer til et 3 meter eller 4 meter plejesporssystem. Derved får man to arbejdsbredder mere. Altså en mere fleksibel bom. Vel at mærke uden bommen tilføres flere bevægelige dele, hvilket reducerer kompleksiteten og slitagen af bommen. 

Altid gylletildeling på en lige linje

SlurryMaster 8000 sørger for en intelligent styring af gyllefordelingen for at kompensere for de skråtstillede vinger ved start og stop. På den måde vil start og stop af tildelingen af gylle altid ske på en lige linje, da der her sker en automatisk forsinkelse af gylletildelingen på de to inderste gyllefordelere i forhold til arbejdsbredde og vinklen på vingerne.

Ingen andre slæbeslangebomme på markedet i Danmark eller i udlandet har denne funktionalitet med de skråtstillede vinger.

Foto 1

Vingerne på den nye SHB4 30 meter slæbeslangebom fra SAMSON AGRO kan skråtstilles. Det betyder, at bommen bliver mere fleksibel uden at få tilført flere bevægelige, som øger risikoen for nedbrud.

Foto 2

Ligesom SHB4 36 meter slæbeslangebommen kan vingerne uafhængig af hinanden bevæges over og under niveau. Den har fået tildelt to stjerner på årets Agromek.