November 2018 - Christian Junker ny bestyrelsesformand i Samson Agro & Agrolize

Ejeren vil accelerere den igangværende internationalisering af SAMSON AGRO og udviklingen af det danske handels- og serviceselskab Samson Agrolize.

Efter en periode på formandsposten hos SAMSON AGRO & Agrolize, som del af det glidende generationsskifte, tegner Mikael Glerup nu billedet af sin vision for den rolle SAMSON skal spille inden for effektiv og miljørigtig udbringning af naturgødning i Danmark og internationalt.

For at styrke bestyrelsen i SAMSON AGRO & Agrolize med kompetencer og netværk inden for landbruget såvel nationalt som internationalt, samt til at understøtte ledelsen og indfri aktionærernes ambitioner, bliver Christian Junker ny bestyrelsesformand i selskaberne. 

Nye nationale gødningslove i Europas store landbrugslande kalder på SAMSONs velkendte teknikker til udbringning af naturgødning på effektiv og bæredygtig måde, og derfor er det rettidig omhu at sætte stærke ressourcer ind på at forstærke den igangværende internationalisering af Samson.

Det kræver betydelige investeringer at imødekomme de meget forskelligt opbevarings- og udbringningsmetoder samt dyrkningstraditioner på tværs af Europas landbrugslande. Derfor skal volumen og omsætningen øges til et nyt og højere niveau.

SAMSON AGRO agerer i et internationalt fragmenteret segment af landbrugsmaskinsektoren, som har brug for betydelig fremtidig konsolidering. Her skal SAMSON spille en betydende rolle.

Ambitionerne i SAMSON AGRO skal understøttes af fortsat investering i opbygning af en toprationel og effektiv produktion af høj kvalitet.

Ambitionerne i Samson Agrolize skal ligeledes styrkes i form af fortsat investering i opbygningen af en topprofessionel salgs- og serviceorganisation.

Christian Junker afleverede i 2017 stafetten til sin efterfølger efter 30 succesrige år som koncernchef i Danish Agro. Christian vil nu fokusere på at dele ud af sin store bestyrelseserfaring, og derfor er det også med glæde at Christian har sagt ja til at blive bestyrelsesformand i Samson-selskaberne, oplyser nuværende bestyrelsesformand Mikael Glerup. Christian har indgående kendskab til landbrugssektoren og dens rammevilkår både i Danmark og internationalt. Derudover besidder han den viden og erfaring, der skal til for at SAMSON bliver den ledende spiller på den internationale scene, slutter Mikael Glerup.

Yderligere information : Mikael Glerup, 4045 3666 eller Christian Junker, 2030 5101