September 2022 - SAMSON leverer stærkt årsregnskab - runder 1 mia. i omsætning

SAMSON GROUP A/S har forstået at læse markederne i Europa i en svær tid med udfordrende betingelser og styre koncernens virksomheder, som producerer og forhandler maskinmærkerne SAMSON og PICHON, sikkert igennem endnu et forretningsår. Fremgang på vigtige eksportmarkeder og overtagelsen af GØMA A/S har styrket koncernens markedspositioner betragteligt.

Styrkede markedspositioner

SAMSON GROUP A/S’ nettoomsætning udgør således for regnskabsåret 2021-22 1.095 mio. kr. mod 745 mio. kr. året før, svarende til en vækst på 46%.

Resultatet før skat lander på 75 mio. kr. En stigning på 30 mio. kr. sammenlignet med sidste år. Resultatet forrenter egenkapitalen før skat med 30,7 %. Koncernens egenkapital er øget fra 206,1 mio. kr. til 282,4 mio. kr.

Administrerende direktør for SAMSON GROUP A/S, Lars Henriksen, er tilfreds med resultatet: Kunderne viser os fortsat stor tillid, og det er vi utroligt taknemmelige over og stolte af. Den positive udvikling vi ser, er til gavn både for slutkunder på hjemmemarkedet og vores konkurrencekraft overfor nye kunder på de europæiske markeder, hvor vi står stærkt med SAMSON og PICHON varemærkerne. Synergierne, som vi på koncernniveau har formået at realisere i forbindelse med opkøbene af PICHON og GØMA, har indfriet vores forventninger”.

Med det seneste opkøb af GØMA A/S i september 2021 konsoliderede SAMSON GROUP A/S’ sit eget handelsselskab, Samson Agrolize A/S, som nu sammen med Samson Agrolize AB står for forhandling og service af SAMSON og PICHON i Danmark og Sverige. Forhandling og service af koncernens produkter sker på øvrige eksportmarkeder gennem et stort og specialiseret forhandlernetværk.

SAMSON GROUP A/S ser optimistisk på fremtiden

”Forretningsåret 2021-22 har været præget af udfordrende markedsbetingelser i Europa for SAMSON GROUP A/S. Forsyningskæderne fra underleverandører har været under massivt pres både pris- og leverancemæssigt, og derfor besluttede vi på et tidligt tidspunkt at øge vores varelagre betragteligt. Udover en stærk gennemsigtighed i materialeomkostningerne, så har det medført, at vi har kunnet fastholde meget attraktive leveringstider på stort set hele vores produktportefølje. Det har givet os en konkurrencemæssig fordel på vores hovedmarkeder, og det forventer vi fortsætter i den kommende tid” udtaler bestyrelsesformand Christian Junker.

”Derudover glæder det mig meget, at vi igen i år ser effekten af de langsigtede investeringer, der er foretaget delvist via opkøb og delvist via store udviklingsmæssige investeringer i produktprogram og produktionsplatform. Samlet set har det løftet SAMSON GROUP A/S op i den absolutte superliga for udbringningsudstyr af naturgødning” fortsætter Christian Junker. 

Lars Henriksen supplerer ”I alle EU-lande er klimadagsordenen af meget central betydning. Der er i EU et øget fokus på udnyttelse af næringsstofferne i naturgødning og fra politisk hold er der stor velvilje til at yde støtte til omlægning af udbringningsmetoder af naturgødning, der sikrer landmændene de bedste tekniske løsninger. I den sammenhæng er SAMSON GROUPs omfattende redskabsprogram til gyllevogne en meget interessant løsning for specielt de større animalske landbrugsbedrifter.”

Der er derfor grund til fortsat optimisme i SAMSON GROUP. I forlængelse af de økonomiske tilskudsordninger bliver der indenfor en kortere årrække fulgt op med stramninger og deciderede klimamål til landbruget i de fleste EU-lande - ordninger der er velkendte og implementeret i Danmark igennem en længere årrække og hvor SAMSON GROUP kan tilbyde de produkter, der kan bidrage til at løse udfordringerne.

SAMSON GROUP A/S kort

SAMSON GROUP koncernens væsentligste aktiviteter har siden grundlæggelsen i 1943 været at udvikle, fremstille og markedsføre maskiner og udstyr til miljørigtig udbringning af naturgødning.

Hovedprodukterne er gyllevogne med dertilhørende slangebomme og nedfælderredskaber samt fastgødningsspredere - produkter der alle søger at bidrage til balancen i et bæredygtigt landbrug, der tager hensyn til både miljø og mennesker.

SAMSON GROUP A/S består i dag af fabrikantselskaberne SAMSON AGRO A/S (Danmark), SAMSON AGRO SASU (Frankrig) og SAMSON AGRO Sp.z o.o. (Polen) samt handelsselskaberne Samson Agrolize A/S (Danmark) og Samson Agrolize AB (Sverige), som varetager salg og service af koncernens varemærker i henholdsvis Danmark og Sverige.

SAMSON GROUP havde i regnskabsåret 2021-22 gennemsnitligt 623 medarbejdere hvoraf 331 var ansat i Viborg, 206 i Frankrig, 77 i Polen og 9 i Sverige.

I januar 2019 overtog SAMSON GROUP A/S aktiviteterne i fransk-polske PICHON Industries, som med deres komplementere produktprogram gjorde SAMSON GROUP A/S til Europas største producent af gyllevogne. 

I september 2021 blev den viborgensiske maskinhandel GØMA A/S en del af SAMSON GROUP A/S og konsolideret ind i Samson Agrolize A/S og AB.

SAMSON GROUP A/S har siden år 1999 været ejet af familien Glerup.

 

FOTO 1 - Lars Henriksen. Forsyningskæderne fra underleverandører har været under massivt pres både pris- og leverancemæssigt, og derfor besluttede SAMSON GROUP på et tidligt tidspunkt at øge varelagrene betragteligt. Udover en stærk gennemsigtighed i materialeomkostningerne, så har det medført meget attraktive leveringstider på stort set hele produktporteføljen.

FOTO 2:  SAMSON PG II Genesis gyllevogn med redskab nedfælder gylle til gavn for planter og miljø