SAMSON GROUP Biosecurity

Hos SAMSON har vi indført retningslinjer for biosecurity.

Retningslinjerne tager udgangspunkt i ASF (Afrikansk Svinepest), som er meget aktuel i hele svinesektoren i alle lande for øjeblikket, både i og uden for Europa.

Blot et enkelt udbrud af ASF i et land kan medføre store tab for hele landets landbrugssektor.

Så det er overordentligt vigtigt for os at have en integreret og dokumenteret procedure til sikring imod viderebringelse af ondartede smitsomme husdyrsygdomme.

Anvisningerne er samlet i et hæfte rettet imod såvel virksomheder og medarbejdere i SAMSON GROUP som mod relevante samarbejdspartnere, kunder og slutbrugere.

Vi følger udviklingen og opdaterer anvisningerne løbende.