Nedfældere

TE serien

TE enkeltskærsnedfælder er udviklet for at opnå en optimal udnyttelse af gyllens gødningsværdi i voksende afgrøder. TE har en arbejdsbredde på 8 meter.

Læs mere

TS serien

TS enkeltskærsnedfælder er udviklet for at opnå en optimal udnyttelse af gyllens gødningsværdi i voksende afgrøder såvel som en skånsom nedfældning i stub- og efterafgrødemarker. Nedfælderen fås i to bredder, 8 eller 12 meter.

Læs mere

TD serien

TD med dobbeltskær er udviklet for at opnå en optimal udnyttelse i græs eller andre afgrøder i tungere eller tørre jordtyper. Nedfælderen fås i to bredder, 8 eller 12 meter.

Læs mere

CM serien

CM sortjordsnedfælder sikrer en optimal udnyttelse af gyllens gødningsværdi ved nedfældning i stubmarker og sortjord. CM sortjordsnedfælder leveres i 6 og 7,5 meters arbejdsbredde.

Læs mere

SD II serien

SD II gyllenedfælderen er udviklet til optimal gyllenedfældning i marker med meget plantematerialeNedfælderen fås i tre bredder: 5, 6 og 7 meter.

Læs mere

Strip-Till serien

Strip-Till gyllenedfælderen er udviklet til tidlig placering af gylle til rækkeafgrøder. Nedfælderen fås med 8 rækker.

Læs mere