Praktik- og projektsamarbejder

Hos SAMSON AGRO A/S betragter vi uddannelsen af unge mennesker som en naturlig samfundsmæssig, social forpligtigelse.

Derfor står både et lærlingeprogram for håndværkere samt tilbud om praktik- og projektsamarbejder for studerende centralt.

Er du interesseret i at blive lærling, et projektsamarbejde eller lignende så kontakt os gerne via mailen: hr@samson-agro.com