Praktik- og projektsamarbejder

Hos SAMSON AGRO A/S betragter vi uddannelsen af unge mennesker som en naturlig samfundsmæssig, social forpligtigelse.

Derfor står både et lærlingeprogram for håndværkere samt tilbud om praktik- og projektsamarbejder for studerende centralt.

Emil Madsen har været i praktik hos os og skriver nu sammen med sin studiegruppe det afsluttende projekt på uddannelsen Global Business Engineering med maskinspecialisering om SAMSON:

”Vi er nu på vores 9. og sidste semester og i gang med vores afsluttende projekt i samarbejde med SAMSON som afsluttes i januar 2021.

Vi synes det er utroligt spændende at skulle samarbejde med en virksomhed som SAMSON, da vi får lov til at arbejde i krydsfeltet mellem teknik, økonomi og marketing.

SAMSON har gennem hele forløbet været meget åbne og samarbejdsvillige, og vi glæder os meget til at arbejde videre med projektet i det kommende semester.”

Er du også interesseret i et projektsamarbejde eller lignende så kontakt os gerne via mailen: samson@samson-agro.com