TE serien

TE enkeltskærsnedfælder er udviklet for at opnå en optimal udnyttelse af gyllens gødningsværdi i voksende afgrøder. Det kan være græs og kornafgrøder på lettere jorder.

TE’s rulleskær laver riller i jorden til gyllen, og laver mindst mulig skade på den voksende afgrøde. Nedfælderen er monteret med vores kendte velkendte fordeler med kopskær, der findeler de forskellige materiale rester i gyllen. På den måde sikres der stor doseringsnøjagtighed fra 4 t/ha til 30 t/ha. TE er forsynet med hydrauliske cylindre på hvert skærsæt, der sørger for en ensartet arbejdsdybde. Der er også en drypstop funktion, der forhindrer spild af gylle på forager og veje. TE har en arbejdsbredde på 8 meter.

TE