SD II serien

SD II er en videreudvikling af den populære SD gyllenedfælder. Med SD II er nedfælderen blevet lettere, trykpunktet flyttet samt flere andre parametre forbedret.

SD II gyllenedfælderen er udviklet til optimal gyllenedfældning i marker med meget plantemateriale, og er ikke blot en modificeret tallerkenharve til jordbearbejdning.

For eksempel er gylledyserne placeret bag den forreste tallerkenrække. Gyllen placeres hermed i riller skabt af tallerkenerne på den forreste tallerkenrække. Den bagerste tallerkenrække dækker øjeblikkeligt rillerne med jord. Derved minimeres fordampningen. Nedfælderen fås i tre bredder: 5, 6 og 7 meter.

SD II nedfælderen udmærker sig desuden ved, at gyllen placeres direkte i jorden og ikke hvirvles med materialeflowet gennem nedfælderen. Den arbejder derfor med relativt tørt materiale og forbliver ren og tør. På den måde minimeres problemer med indtrængende fugt i lejer og ledforbindelser, så levetiden forlænges.

SD II 500 SD II 600 SD II 700