Præcis og skånsom udbringning

Præcis og skånsom udbringning

i flere afgrødetyper med SAMSON TS

SAMSON TS - forberedt på fremtiden

Nye gylletildelingsmetoder vinder frem i disse år sammen med ønsket om at reducere udslippene fra klimaskadelige gasser, såsom lattergas, metangas og CO2.

Seneste forskning viser, at også almindelig jordbearbejdning forårsager udslip. Nye dyrkningsprincipper vinder derfor frem, Conservation Agriculture, No Till og Strip Till er eksempler på dette.

SAMSONs nyeste nedfælder TS 8 og TS 12 er forberedt på denne fremtid.

Med et smalt nedfælderskær, der åbner en rille for nedfældning af gyllen, kan næringsstofferne tildeles netop på det sted, hvor planterne bedst kan optage dem uden at jorden brydes og arbejdes op som ved traditionel nedfældning.

Når planterne tildeles næringsstofferne ved rodnettet i den rette mængde på det rigtige tidspunkt, minimeres udslippet af klimaskadelige stoffer fra marken.

SAMSON TS nedfælderen kan operere i næsten al slags vejr og foretage præcise tildelinger af de ønskede mængder næringsstoffer i flere forskellige afgrødetyper og jordbundsforhold, herunder i marker med voksende afgrøder samt i stub og efterafgrødemarker.

Nedfælderen er opdelt i 1,0 meter brede sektioner, der hver især kan opereres individuelt. Med automatisk sektionskontrol undgås overlapninger i kiler og ved markens ender. Alt er forberedt til automatiske styringssystemer med gps og elektroniske tildelingskort.

Gennemtænkt design

Gennemtænkt design

TS enkeltskærsnedfælder er udviklet til optimal udnyttelse af gyllens gødningsværdi i flere afgrødetyper og jordbundsforhold.

Nedfælderen fås i to bredder, 8 eller 12 meter, TS 8 og TS 12.

  • SAMSON TS kan nedfælde gylle i voksende afgrøder og foretage skånsom nedfældning i stub og efterafgrødemarker
  • Nedfælderen er opbygget i sektioner, der kan opereres individuelt og tilsluttes automatisk sektionskontrol
  • Indbygget dybderegulering sikrer en ensartet arbejdsdybde under hele udbringningen
  • Skær-tryk på op til 175 kg. pr. skær
  • Sektionerne er 1 meter brede, og der er henholdsvis 8 eller 12 individuelle skærsektioner, som hver er monteret på hovedrammen med et drejeligt punkt. Dette giver nedfælderen mere fleksibilitet ved kurvekørsel såvel som i kuperet terræn
  • Hver sektion har fire enkeltskær med minimal vedligeholdelse og en præcis individuel ADS (anti dryp stop) funktion, som minimerer start/stop tiden til et minimum med høj udbringningspræcision til følge
  • Konstruktionsmaterialer i høj kvalitet og styrke
  • Lav egenvægt på 2.650 kg for TS 8 og 3.400 kg for TS 12
  • Begge varianter er udstyret med den velkendte SAMSON fordeler, der udmærker sig ved høj kapacitet og stærke sliddele

SAMSON TS i Aktion

Lad vores eksperter rådgive dig

Find en forhandler