CM 7,5

CM.png

CM sortjordsnedfælder sikrer en optimal udnyttelse af gyllens gødningsværdi ved nedfældning i stubmarker og sortjord. Ved nedfældning af gyllen reduceres både fordampningen af ammoniak og lugtgenerne ved udkørsel af gylle. Da der ikke er afgrøder, der kan skades, sker nedfældningen med en forholdsvis kraftig jordbehandling, som tildækker gyllen.

CM nedfælderen er opbygget i profileret højstyrkestål, og findes i to versioner. Een med kraftige tænder og een med ekstra kraftige tænder. Harvetænderne placerer gyllen i en dybde ned til 15 cm. Trykrullen sikrer en ensartet arbejdsdybde, samt jævner og pakker jorden efter harvetænderne. I pløjet jord vil marken være klar til såning efter nedfældning med CM nedfælderen. Nedfælderen leveres i 6 og 7,5 meters arbejdsbredde, og den er forsynet med vores lodrette fordeler, der sikrer en stor doseringsnøjagtighed ned til 700 l/min.

Redskabs brochure (pdf)

Få flere detaljerede oplysninger omkring key features herunder.


Få flere detaljerede oplysninger omkring de tekniske specifikationer herunder.5000811.jpg 5000865.jpg TE_CM.PNG