November 2017 - To nye generationer af spredere fra SAMSON

SAMSON AGRO har verdenspremiere på to nye spredere på dette års Agritechnica udstilling i Hannover. Med lanceringen af disse to nye Preview maskiner følger også lanceringen af to helt nye styresystemer til spredere

Den ene spreder, US, er en helt ny Universal Sprederserie med et helt nyt design.

”Udviklingsafdelingen er begyndt helt fra bunden med et blank stykke papir. Den nye sprederserie bringer SAMSON ind i det såkaldte ”bredkasse”-segment. Serien tæller fire størrelser fra 28 til 40 kubikmeter og er karakteriseret ved at have en meget stærk konstruktion og høj kapacitet med lav læssehøjde. Den opriver og spreder selv tungt og meget sammenpresset materiale optimalt via et helt nyudviklet spredebord. Den Preview model, der vises på Agritechnica, er en US 340, den største model med tre aksler, der kan indeholde 40 kubikmeter materiale”, fortæller Torben Larsen, Salgs- og Marketingchef, SAMSON AGRO.

Den anden nye spreder, er en enkelt akslet FLEX på 20 kubikmeter, FLEX II 20E. Den er bygget på baggrund af den nuværende FLEX spreder, men forsynet med en række forbedringer, efterspurgt af brugerne. Den udmærker sig ved at kunne fås med nye doseringssystemer og vejning samt meget store hjul, så den er nemmere at trække og laver færre køreskader.

Sammen med de to nye spredere introduceres der to nye styresystemer, SpreadMaster 6500 og SpreadMaster 8500, til spredere for første gang på en international udstilling.  De to nye styresystemer giver brugerne mulighed for at veje og dosere spredningen af materialet, så det dækker alle brugers behov. Der kan opsamles data på spredningen, der kan bruges som dokumentation overfor myndigheder eller kunder. SpreadMaster 6500 kører bundkædehastigheden proportionalt med sprederens kørehastighed for en mere præcis dosering af materialet. Den kan tælle spredetid, teoretisk vægt og antal hektar. SpreadMaster 6500 kan som tilvalg opgraderes til at foretage volumetrisk dosering. SpreadMaster 8500 er mere avanceret og kan praktisere alle typer af vejning: Volumetrisk, statisk eller dynamisk. Ligesom den kan uploade tildelingskort og dosere efter dem. Og derefter lave egne kort med den aktuelle nøjagtige dosering.

Store nyheder indenfor sprederne

”SAMSON AGRO har i de senere år haft store nyheder inden for gyllevogne og redskaber. Nu er turen kommet til at vise nye spredere og styresystemer til disse”, siger Torben Larsen.

”Vi oplever øgede krav til vores spredere. Både når det gælder kapacitet, håndtering af vanskelige materialer og dokumentation af doseringen/spredningen overfor myndigheder og kunder, når det skal bevises, at gældende miljølovgivning vedrørende udbringning af fast gødning er overholdt og for at kunne fakturere ens kunder for et udført stykke arbejde med sprederne. Med valg af de nye spredere vil vores brugere være sikret langt ind i fremtiden, når det gælder optimal spredning og dosering af alle typer af materialer”, siger Thomas Rasmussen, Produktchef for spredere, SAMSON AGRO.

Lanceres foreløbig som Preview maskiner

Både US og FLEX II 20E lanceres som Preview maskiner på Agritechnica. Det gør også SpreadMaster 8500. Mens SpreadMaster 6500 er frigivet til salg.

”Selvom der endnu er tale om Preview maskiner, der endnu ikke er frigivet til salg ønsker vi at vise disse maskiner til både vores tyske og internationale kunder. Som specialist inden for udbringning af naturgødning er det vigtigt at vise, hvad fremtiden bringer fra vores side”, forklarer Torben Larsen fortsætter:

”Det vil derfor være en rigtig god idé at besøge vores stand i hal 23, stand A35, på Agritechnica, hvis man påtænker at investere i nye spredere i de kommende år. Der er tale om spredere af meget høj kvalitet, kapacitet, sprede- og driftssikkerhed, med øget effektivitet, reduceret vedligehold og højere gensalgsværdi”.

Kom og besøg SAMSON

SAMSON AGRO har en knap 600 kvadratmeter stor stand på Agritechnica denne gang. En stor del af arealet er dedikeret nyhederne indenfor spredere.

”Vi har personale, der både taler tysk, engelsk, fransk, russisk og dansk på standen, og vi glæder os til at fortælle om de nye spredere og det nye teknologi, de kan forsynes med, for at vores brugere får et optimalt arbejdsredskab til spredning af alle typer af materialer. Både med henblik på at opnå en optimal udnyttelse af næringsstofferne i materialet, der skal spredes, en øget vækst af afgrøderne og en øget indtjening.

”Vi har produceret en video, der viser produktionen af den US 340 spreder, der udstilles på Agritechnica, Filmen vil kontinuerlig blive vist under udstillingen”, slutter Torben Larsen.